‘A fredor’ de Sick Brains (Extracto)

«‘A fredor’ de Sick Brains» (Extracto).